Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2014

sarna
Jestem dzieckiem chaosu, księżniczką nieogaru, patologicznym leniem i kopytami zapieram się w ziemię, próbując nie dorastać.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viakociolek kociolek
sarna
tęsknie miliony razy. gdy mrużę oczy i znikasz. gdy szkła zdjemuję i świat niewyraźny się robi. gdy drzwi zamknięte miedzy nami. gdy mój sen Cię nie spotyka. przy samotnej kawie. gdy nie umiem się zdecydować czy białe czy czerwone winogrona. nawet wtedy gdy wiem że to już zaraz, tutaj, za chwilę. jest szafirowo turkusowa. miesza się z indygo, kolorem nieba nad alpami i błękitem laguny. zasypana srebrem.

March 18 2014

sarna
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Reposted fromwish78 wish78 viakociolek kociolek
sarna
8601 bab7
^^
Reposted fromnecropsy necropsy viakociolek kociolek
sarna
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakociolek kociolek

February 04 2014

sarna
3697 60fa 500
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viadafil dafil
9572 d3ca
Reposted fromoolong oolong viadafil dafil
sarna
1098 56bc
Reposted fromdafil dafil

February 03 2014

sarna
5369 a530 500
Reposted fromprzemysLENiA przemysLENiA
sarna
8256 800d
Reposted from654675674 654675674 viaprzemysLENiA przemysLENiA
sarna
2310 9be9 500
Reposted frommrvilq mrvilq viaprzemysLENiA przemysLENiA
sarna
sarna
  Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromIriss Iriss viaprzemysLENiA przemysLENiA

February 02 2014

sarna
6325 0857
Reposted frompiehus piehus viakociolek kociolek
sarna
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viakociolek kociolek
sarna
Reposted fromdev-spin-lab dev-spin-lab viakociolek kociolek
sarna
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viakociolek kociolek
1747 fcde 500
Reposted frombubula bubula viakociolek kociolek
sarna

January 01 2014

sarna
jestem silna kobietą. 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl